ป้อนผ่านตัวเก็บประจุ

ภาพ ส่วนจำนวน คำอธิบาย คลังสินค้า ซื้อ
2-1609991-1

2-1609991-1

TE Connectivity Corcom Filters

CAP FEEDTHRU 0.1UF 130V AXIAL

มีสินค้าในสต๊อก: 8,487

$0.00000

1609991-3

1609991-3

TE Connectivity Corcom Filters

CAP FEEDTHRU 0.01UF 130V AXIAL

มีสินค้าในสต๊อก: 8,514

$0.00000

1609993-8

1609993-8

TE Connectivity Corcom Filters

CAP FEEDTHRU 0.1UF 130V AXIAL

มีสินค้าในสต๊อก: 8,516

$0.00000

1609990-5

1609990-5

TE Connectivity Corcom Filters

CAP FEEDTHRU 0.047UF 250V AXIAL

มีสินค้าในสต๊อก: 8,529

$0.00000

1609990-9

1609990-9

TE Connectivity Corcom Filters

CAP FEEDTHRU 0.01UF 250V AXIAL

มีสินค้าในสต๊อก: 8,560

$0.00000

1-1609991-1

1-1609991-1

TE Connectivity Corcom Filters

CAP FEEDTHRU 0.022UF 130V AXIAL

มีสินค้าในสต๊อก: 8,569

$0.00000

1-1609991-8

1-1609991-8

TE Connectivity Corcom Filters

CAP FEEDTHRU 0.047UF 130V AXIAL

มีสินค้าในสต๊อก: 8,586

$0.00000

1609992-6

1609992-6

TE Connectivity Corcom Filters

CAP FEEDTHRU 0.01UF 130V AXIAL

มีสินค้าในสต๊อก: 8,603

$0.00000

2-1609991-3

2-1609991-3

TE Connectivity Corcom Filters

CAP FEEDTHRU 1UF 130V AXIAL

มีสินค้าในสต๊อก: 8,613

$0.00000

1609990-8

1609990-8

TE Connectivity Corcom Filters

CAP FEEDTHRU 4700PF 250V AXIAL

มีสินค้าในสต๊อก: 8,621

$0.00000

1-1609990-1

1-1609990-1

TE Connectivity Corcom Filters

CAP FEEDTHRU 0.033UF 250V AXIAL

มีสินค้าในสต๊อก: 8,645

$0.00000

1609990-2

1609990-2

TE Connectivity Corcom Filters

CAP FEEDTHRU 4700PF 250V AXIAL

มีสินค้าในสต๊อก: 8,661

$0.00000

1-1609990-4

1-1609990-4

TE Connectivity Corcom Filters

CAP FEEDTHRU 0.01UF 250V AXIAL

มีสินค้าในสต๊อก: 8,663

$0.00000

1609992-3

1609992-3

TE Connectivity Corcom Filters

CAP FEEDTHRU 0.047UF 130V AXIAL

มีสินค้าในสต๊อก: 8,678

$0.00000

Top